/ Барилга угсралтын ажил

– Бүрэн цутгамал төмөр бетон хийц
– Өрөгт бүтээц

/ Барилгын засал чимэглэл 

– Интерьер дизайн
– Экстерьер дизайн
– Ландшафт

/ Барилгын инженерийн шугам сүлжээ

– Цахилгаан угсралт

/ Барилгын зураг

– Үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга
– Орон сууц, оффисийн барилга
– Үйлчилгээний зориулалттай барилга
– Интерьер болон экстерьерийн дизайн

/ Барилга байгууламжийг эрчим хүчээр хангах цогц шийдэл
Нарны эрчим хүчний үүсгүүр ашиглан

– Нарны эрчим хүчний хавтангаар барилгын эрчим хүчний хангамжийг шийдэх инженерингийн тооцоолол
– ТЭЗҮ боловсруулах

– Нарны эрчим хүчний хавтангийн худалдаа, түрээсийн үйлчилгээ
– Угсралт болон засварын үйлчилгээ
– Нарны эрчим хүчний үүсгүүрийг худалдан авахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын зуучлал

/ Барилга байгууламжийн ус хангамж, ус цэвэршүүлэх системийн цогц шийдэл
Байгал орчинд ээлтэй технологиор

– Инженерингийн тооцоолол, зураг төсөв болон ТЭЗҮ боловсруулах үйлчилгээ
– Ус цэвэршүүлэх системийн худалдаа болон түрээсийн үйлчилгээ
– Угсралт болон засварын үйлчилгээ