Хонг-Конгд бүртгэлтэй LBH Invesment компаниа байгууллаа.

Ихээхэн шалгуур, шүүлтийг давж байж Хонг Конг-д бүртгэлтэй LBH Investment компаниа байгууллаа. Цаашид бидэнд хийж хэрэгжүүлэх томоохон ажлууд хүлээж байна. Эвлэж чадвал бүтээж чадна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.