LBH -н удирдах ажилчид ХАА-н салбар компани “БУЯНТ АГРО” ХХК-ийн газар тариалангийн явцтай танилцлаа.

LBH -ийн удирдах ажилчид Төв аймгийн Угтаал Цайдам суманд байрлах “Буянт Агро” ХХК-ийн тариалангийн талбайд 2019 оны  хамт олоныхоо хүч хөдөлмөрийн үр шимтэй бахархалтайгаар танилцлаа.

Энэ оны хувьд, газрын үржил шим, үр өгөөж, үрийн сорт чанарыг сайжруулалт, салбарын туршлага, судалгааг хослуулж ажиллаж байгаа нь онцлог болж байна.

Газар тариалан бол дотооддоо үйлдвэрлэл хөгжүүлж, түүхий эд бий болгох төдийгүй олон мянган хүнийг ажлын байраар хангадаг эдийн засаг, нийгмийн бүтэц, экологид асар их ач холбогдол бүхий салбар билээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.