LBH -н удирдах ажилчид ХАА-н салбар компани “БУЯНТ АГРО” ХХК-ийн газар тариалангийн явцтай танилцлаа.

LBH -ийн удирдах ажилчид Төв аймгийн Угтаал Цайдам суманд байрлах “Буянт Агро” ХХК-ийн тариалангийн талбайд 2019 оны  хамт олоныхоо хүч хөдөлмөрийн үр шимтэй бахархалтайгаар танилцлаа. Энэ оны хувьд, газрын үржил шим, үр…

LBH-ийн санаачлагаар хамтран ажиллаж буй байгууллагуудын удирдлагуудад “ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ” уриатай манлайллын сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

“Лидер Буянт Холдинг” ХХК-ийн санаачлагаар VIP RESIDENCE орон сууцны төсөлд хамтран ажиллаж буй туслан гүйцэтгэгч байгууллагуудын удирдлагуудад зориулсан манлайллын сургалтыг 2019 оны 08 сарын 03, 04 өдрүүдэд Ганабел институтэд амжилттай зохион байгууллаа.…